Polskie Zrzeszenie Aikido

Strona g³ówna

Miźdzyinstytutowa
Sekcja
 
 AIKIDO AZS
przy
Akademickim Zwi±zku Sportowym
Państwowej Wyæszej Szko³y Zawodowej
w Nowym S±czu
 
Zapraszamy wszystkich chźtnych do wziźcia udzia³u w treningach.
Wiźcej moæna siź dowiedzieę z dzia³u Informacje
oraz bezpo¶rednio na treningach.Nasza sekcja jest cz³onkiem Polskiego Zrzeszenia Aikido. Zajźcia prowadzi sensei Marek ¦ledziński (licencja instruktora PZA nr 13/2013).

Oprócz sekcji nasza uczelnia prowadzi zajźcia aikido w ramach zajźę wychowania fizycznego, a ponadto na niektórych kierunkach prowadzone s± zajźcia ze sportów walki.
 

© 2017 Miźdzyinstytutowa Sekcja Aikido przy AZS PWSZ w Nowym S±czu