Polskie Zrzeszenie Aikido

Strona główna arrow Historia
        Aikido w Nowym Sączu swoje początki datuje na 1982 rok. Inicjatorem powstania pierwszej sekcji Aikido i zarazem instruktorem był mgr inż. Marian Górka.

Marian Górka - Absolwent Akademi Górniczo Hutniczej, nauczyciel dyplomowany, v-ce dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Nowym Sączu.
Swoją przygodę ze sportem i sztukami walki rozpoczął w latach 60-tych. Uprawiał m.in. Judo, Jiu-jitsu, Boks, Karate, Zapasy. Instruktor Aikido i Jiu-jitsu. Posiadacz stopni 4 dan Aikido i 3 dan Budo Seki Shin Kan. W latach 1985-1989 Prezes Polskiego Stowarzyszenia Aikido Aikikai. W latach 2002-2004 członek Zarządu Polskiej Federacji Aikido. Od 2005 roku wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Aikido "Aikikai Polska"
Zainteresowania: literatura, filozofia, medycyna naturalna.

        Pierwsza sekcja Aikido powstała w ramach Ogniska TKKF "Osiedle" w Nowym Sączu, zajęcia rozpoczęły się 04 marca 1982 roku w sali przy ul. Kołłątaja.
        W lipcu 1985 roku członkowie sekcji Aikido utworzyli specjalistyczne Ognisko TKKF "Aikido" w Nowym Sączu, którego kolejnymi prezesami byli: Jacek Oleksy, Antoni Chełkowski, Wiesław Popartowski, Dariusz Łęczycki, Wiesław Paszewski, Maciej Kawa.
        W okresie działalności Ogniska TKKF "Aikido" w Nowym Sączu w latach 1985-1998 odbyło się wiele istotnych dla rozwoju Aikido wydarzeń (staże, obozy, kursy instruktorskie, egzaminy na stopnie mistrzowskie Dan), a wśród nich Zjazd Instruktorów Aikikai Polska - Limanowa 1987, na Zjeździe powstały zalążki Polskiej Federacji Aikido.

        W sierpniu 1990 roku powstała Polska Federacja Aikido, Ognisko TKKF "Aikido" było jednym z pięciu członków założycieli.

        W latach 1986-1990 Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Aikikai był mgr inż. Marian Górka, 1990-1992 Antoni Chełkowski był Skarbnikiem Polskiej Federacji Aikido.

W okresie działalności Ogniska TKKF "Aikido" w Nowym Sączu zajęcia prowadzili instruktorzy:
        Marin Górka
        Czesław Poczykowski
        Jacek Oleksy
        Wiesław Paszewski
        Dariusz Łęczycki
        Antoni Chełkowski
        Paweł Bulanda
        Dariusz Lis
        Benedykt Tuszyński

Z czasem instruktorzy działający w Ognisku TKKF "Aikido" w Nowym Sączu zaczęli odchodzić i otwierać nowe kluby:
1992 - Czesław Poczykowski zakłada Stowarzyszenie Aikido Aikibudo w Nowym Sączu
1994 - Marian Górka otwiera Ognisko TKKF "Koyama"
1994 - Członkowie Filii Ogniska w Gorlicach zakładają Ognisko TKKF Pankraton w Gorlicach
1996 - Magdalena i Dariusz Łęczyccy otwierają klub AIKIDO ALTON Limanowa (PHU "Alton" s.c.)
1996 - M. i D. Łęczyccy odchodzą z Ogniska i otwierają klub AIKIDO ALTON Nowy Sącz (PHU "Alton" s.c.)
1998 - Wiesław Paszewski wraz z pozostałymi członkami Ogniska TKKF "Aikido" kończy działalność Ogniska i zakładają Nowosądeckie Stowarzyszenie Aikido

W 2004 roku powstało Polskie Stowarzyszenie Aikido - Aikikai Polska, do którego przystąpiło wiele sekcji wcześniej należących do Polskiej Federacji Akido, a wśród nich także te zrzeszone w Nowosądeckim Stowarzyszeniu Aikido.

Obecnie wszystkie kluby Aikido działające w Nowym Sączu, Limanowej, Gorlicach i Jaśle (zrzeszone w Polskim Stowarzyszeniu Aikido) stale ze sobą współpracują dla dobra rozwoju Aikido. W latach 2001 i 2002 z okazji 25-lecia Aikido w Polsce i 20-lecia Aikido w Nowym Sączu, wyżej wymienione kluby zorganizowały cztery staże Aikido, trzy z nich poprowadził Piotr Borowski 4 dan. W grudniu 2001 roku z inicjatywy Dariusza Łęczyckiego powstał Komitet Obchodów 20-lecia Aikido w Nowym Sączu w skład którego weszli przedstawiciele klubów
        AIKIDO ALTON Nowy Sącz
        Nowosądeckie Stowarzyszenie Aikido
        Sekcja Aikido AZS przy PWSZ w Nowym Sączu
        AIKIDO ALTON Limanowa
        Gorlicki Klub Aikido
        Gorlicki Klub Aikido Filia w Jaśle
Celem Komitetu jest organizacja obchodów związanych z jubileuszem 20-lecia.
Sekcja Aikido przy Akademickim Związku Sportowym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

        Dzięki przychylności władz uczelni oraz z inicjatywy grupy studentów 01.10.2001 r. powstała przy AZS PWSZ w Nowym Sączu międzyinstytutowa sekcja Aikido zrzeszona w Polskim Zrzeszeniu Aikido. Powstanie sekcji było konsekwencją dobrej pracy dydaktycznej sensei Mariana Górki, który potrafił nie tylko zainteresować sztuką walki studentów, ale także zachęcić ich do jej dalszego uprawiania.
        Należy tutaj nadmienić, że do momentu powstania w PWSZ Nowy Sącz sekcji Aikido ta sztuka walki była (i jest nadal) nauczana w ramach przedmiotu wychowanie fizyczne w wymiarze dwóch godzin tygodniowo przez jeden semestr.
        Członkowie sekcji aktywnie uczestniczą nie tylko w regularnych treningach, które odbywają się dwa razy w tygodniu, ale także w regionalnych i międzynarodowych stażach Aikido.


 
© 2018 Międzyinstytutowa Sekcja Aikido przy AZS PWSZ w Nowym Sączu